HKT TUNING®

En livsförändrande behandling!

Oftast vet vi mentalt och logiskt vad som är bra och inte bra för oss. Ändå handlar vi ofta från en annan plats. Kanske äter vi inte så hälsosamt eller fastnar i relationer som inte gynnar oss i längden.
Min upplevelse är att det finns mer eller mindre dolda programmeringar som gör att jag hanterar situationer på ett mindre bra sätt, rent av destruktivt. Jag kan bli triggad av något och reagerar från en sårad plats istället för att observera från en harmonisk plats och sedan lugnt agera därifrån.
Tuning har verkligen hjälpt mig programmera om mitt nervsystem och därigenom slippa gå in i gamla mönster och programmeringar. Tuning är en unik behandlingsform som fått mig att lita på min intuition så att jag kan leva mer i självkärlek på djupet. Den har hjälpt mig att hitta till en plats där jag gör bättre val och på djupet inser att jag förtjänar lycka och det bästa i livet.
Jag rekommenderar denna livsförändrande behandling varmt! Christinas varma omtänksamma stöd och samtidigt högst professionella sätt får mig att känna mig trygg och omhuldad.
Maria

Jag upplever att Tuningen går rakt till kärnan!

I Tuningen så ges vi helt enkelt inget val – sådant som du inte ens visste att du hade inom dig kommer upp till ytan och ut ur kroppen vilket gör Tuningen till en enormt effektiv behandlingsmodell för att uppnå både fysisk och mental hälsa.
Från egen erfarenhet så är verkligen min största anledning till olycka att leva i förnekelse, eftersom att det tar så oerhört mycket energi att försöka hålla något inom sig som inte bara vill, men också måste ut. Något som jag skulle säga är själva anledningen till att många går i terapi; för att ha någon som helt neutralt utan fördomar helt enkelt lyssnar på alla våra jobbigaste tankar och känslor. 
Eftersom att detta samhälle propagerar rationalitet och evidens för att något skall få existera så fostras vi till ett väldigt destruktivt förhållningssätt inför vår egen mänsklighet – våra tankar och känslor är irrationella och de saknar i de flesta fall en konkret förklaringsgrund. 
När dessa tankar och känslor trycks undan och dess existens förnekar, därmed kan de heller aldrig upphöra att existera, utan ligger kvar inom oss och väntar på att få bli befriade. Denna slags frigörelseprocess kan ta flera år av terapi då vi många gånger behöver extremt mycket tid för att ens närma oss alla dessa känslor och tankar eftersom att rädslan för att uttrycka dem och resultat det kommer ge är överväldigande. Dessutom så är de ofta motstridiga, vilket kan skapa stor förvirring. 
Jag upplever att Tuningen går rakt till kärnan, ungefär som att en synaps i hjärnan kan blockera en hel hop ned nervbanor. Dessutom fungerar muskeltesten som används precis som en lögndetektor – när vi säger något osant börjar kroppen producera stresshormoner vilket gör oss svaga. I Tuningen så ges vi helt enkelt inget val – sådant som du inte ens visste att du hade inom dig kommer upp till ytan och ut ur kroppen vilket gör Tuningen till en enormt effektiv behandlingsmodell för att uppnå både fysisk och mental hälsa, som ju hänger ihop som två sidor på ett mynt.
Elisabet

Tuningen har verkligen gjort skillnad. Jag känner mer självkärlek, stillhet och flöde.

Mikael Lindgren

Idag har jag en helt annan kroppslig styrka
och resiliens jämfört med för tre år sen.

Jag har anlitat Christina under tre års tid och vill verkligen rekommendera henne.
Jag sökte för utmattningssyndrom från början och har även fått behandlingar för en långt gången borreliainfektion och frozen shoulder. Christina kombinerar en stor professionalitet med ett djupt och äkta engagemang och ger allt i mötet för att hjälpa sina klienter. Kombinationen av kraftfulla HKT Kinesiologibehandlingar och kurer som stöttar kroppens läkning är det bästa jag har hittat  och med Tuningen därtill har Christina en mycket effektiv och heltäckande verktygslåda. Jag känner stort förtroende för hennes kunskaper och omdöme för när eventuellt annan hjälp kan behövas. Med Christinas hjälp har jag investerat i självläkning och utrensning av kroppsliga belastningar i form av miljögifter, infektioner parasiter och obalanser – vilket gör att jag upplever en helt annan kroppslig styrka och resiliens idag jämfört med för tre år sen. Dessutom är det en stor trygghet att hon har följt min hälsoresa, den dag livet ställer mig inför nya utmaningar.
Lisa 51 år