Emotion Code

Emotion Code

Stärker och balanserar dig känslomässigt, mentalt och själsligt.

Allt levande vibrerar i en specifik frekvens. Känslomässiga och negativa blockeringar har en låg frekvens vilket stör vår energikropp och kan leda till sjukdomar, fysisk smärta, ångest och depression m.m.

Emotion Code är en behandlingsform som frigör lagrade känslomässiga blockeringar som stör vår energikropp. Allt vi erfar i livet lagras i våra minnesceller och med Emotion Code medvetandegörs dessa förträngda och inkapslade känslor. 

Genom kinesiologisk muskeltestning får terapeuten fram vilka känslor som behöver läkas och frigöras samt vilka händelser som har skapat dessa blockeringar. 

Metoden kommer ursprungligen från USA och har arbetats fram under många år av kiropraktorn Dr Bradley Nelson.

Mer flöde och kraft i livet
Christina har lärt sig metoden av Terri Kosmicki som hon besöker regelbundet sen flera år. Emotion Code är en mjuk behandlingsform som passar alla som önskar läka sitt emotionella bagage och leva livet fullt ut. Om du bokar Emotion Code med Christina så arbetar hon även med flera behandlingsformer som hon har lärt sig genom åren. Bland annat med en klangskål ”Medicine Buddha Healing Bowl” efter sitt besök hos HH Dalai Lama och munkarna i Dharamsala 2019 samt olika shiatsutekniker. Det upplevs av många klienter att det bidrar till mer flöde och kraft i livet på både fysisk, känslomässigt och själsligt plan.

Pris
Nybesök 90 min – 1.800 kr
Återbesök 60 min – 1.800 kr